V I S I E


Ik werk vanuit een holistische visie: ik benader iemand in zijn geheel, in al zijn facetten.
Een mens functioneert op verschillende niveaus: denken, lichaam, emotie, spiritualiteit en sociale beleving. Deze niveaus staan in nauwe verbinding en continue wisselwerking met elkaar. Je kunt je voorstellen: als er iets wordt geraakt of als iets verandert op een van de niveaus, dan zal dat effect hebben op (een van) de andere niveaus. Ben je op een van de niveaus uit balans geraakt, dan zal dat tot uitdrukking komen op (een van de) andere niveaus. Zo blozen we van verlegenheid, zijn we prikkelbaar bij aanhoudende hoofdpijn. We voelen kriebels in onze buik als we verliefd zijn maar voelen er kramp als we ons zorgen maken. De niveaus kunnen niet los van elkaar functioneren en dus ook niet los van elkaar worden gezien.

Als holistisch therapeut ben ik me ervan bewust dat ik iemand in eerste instantie weliswaar direct of indirect (via handdoek of kleding) fysiek aanraak, maar in feite raak ik iemand in zijn geheel, in al zijn facetten aan. Een klacht gaat vaak over iets dat onder die klacht ligt. Een klacht kan op een of meerdere niveaus ontstaan en op verschillende niveaus tot uitdrukking komen (de klacht is een symptoom). Een aanhoudende pijn in je schouder laat je misschien onomwonden voelen dat je teveel op je schouders neemt, dat je te veel te (ver)dragen hebt in je werk, je relaties, je leven.

Lichaamsgerichte begeleiding helpt je te luisteren naar je lichaam. Een klacht die je ervaart kan hierbij een waardevolle wegwijzer zijn.
In mijn werk heb ik aandacht voor de mens, en niet (alleen) voor een psychische en/of fysieke ziekte of klacht.