Focusing

I N N E R L I J K   L U I S T E R E N


Wanneer je focust geef je aandacht aan iets van binnen dat nog vaag voelt en waarvan je toch kunt voelen dat het hoort bij iets in je leven. Zoals je bijvoorbeeld aan een gesprek met iemand een aanhoudend onrustig onbestemd gevoel in je buik kunt overhouden. Je weet dat het een met het ander te maken heeft. En: tegelijkertijd heb je geen flauw idee dat wat je voelt, voelt zoals het voelt, waarom het terug blijft komen, wat het wil, wat je er mee moet en hoe je er van af komt. 

Focusing helpt je om dingen die om aandacht vragen in jou in een perspectief te plaatsen waardoor je er naar kunt kijken en luisteren, er bij kunt zijn. Als je bij dat voelbare en vage ‘iets’ stilstaat, met een benieuwde blik, zonder oordeel en haast voor een oplossing, krijgt het de kans om zich te ontvouwen. En om jou zijn eigen verhaal te vertellen. Zo word je duidelijk waar het echt over gaat.
Door bewust je aandacht te richten op je lichaam en de intelligentie van je binnenwereld, ontstaat ruimte om je te kunnen verhouden tot wat er is. Het brengt je inzicht en voelbare richting voor verandering.

Focusing is een methode/ vaardigheid die je je onder begeleiding stap voor stap eigen kunt maken en die je op allerlei momenten en in allerlei situaties in je leven kan inzetten. Het maakt wezenlijk en integraal onderdeel uit van mijn manier van werken.