Massage & kanker

R U S T   &  A A N D A C H T


Massage kan waardevol bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van je leven wanneer je geconfronteerd wordt of werd met de ziekte kanker. 

Een massage helpt je het contact met je lichaam te herstellen, waardoor je het weer als eigen kunt ervaren. Door een op jouw gesteldheid afgestemde aandachtige manier van masseren word je (weer) aangeraakt in je mens-zijn. Massage werkt veelal ontspannend en pijnstillend. Hierdoor verzachten klachten als stress, vermoeidheid, slapeloosheid, angst, depressie en misselijkheid. En ervaar je een verbetering in kwaliteit van leven en wordt jouw proces, zowel geestelijk als lichamelijk ondersteund.

Aan de hand van een intake & anamnese, waarbij we jouw gesteldheid, je wens, je behoefte en waar jij je bevindt in je proces bespreken, stel ik een persoonlijk massageplan op. 
Waar jij je bevindt in je proces kan echt ieder moment zijn. In elke fase van de ziekte is massage mogelijk, in iedere fase waarin er een beroep op je wordt gedaan om je fysiek, mentaal en emotioneel te verhouden tot de ziekte, het ziek (geweest) zijn, de diagnose, behandeling(en).

>    v o o r    i n f o    O F     k e n n i s m a k i n g s a f s p r a a k