Massagetherapie

D E   K R A C H T   V A N   A A N D A C H T


Een lichaam laat zich alleen voelen in het nu. Het laat je zonder oordeel weten hoe het met je is en wat aandacht nodig heeft.

Massage geef ik in alle rust en met volle aandacht. Zodat jij echt de tijd krijgt om te voelen en ervaren hoe het met je is en wat aandacht behoeft. Massagetherapie nodigt je uit daar bewust bij stil te staan.

Vaak neigen we er toe om spanning, vermoeidheid, pijn of ziekte weg te willen hebben. En om wat we als goed of aangenaam ervaren, uit alle macht vast te willen houden. Niets menselijks is ons vreemd....  en tegelijk is dit ook een houding die voor verkramping zorgt. Door op een andere manier contact te maken met wat zich voelen laat, kan er ruimte ontstaan voor ontspanning en voor inzicht in wat er echt in je leeft. Wat vast is komen te zitten kan zich weer ontvouwen. Dat geeft ruimte voor herstel van balans en vitaliteit in lichaam, geest en hoe je in het leven staat.

Als je stopt met te willen dat dingen anders zijn dan ze zijn, geef je jezelf ruimte voor transformatie. Dat is waar een holistische massage toe uitnodigt: je laten ervaren wat er gebeurt als je met onverdeelde aandacht kunt zijn bij wat aandacht van jou behoeft.     > Lees meer over holistische Visie....

Holistische massage is met haar therapeutische werking een waardevolle aanvullende (ook wel genoemd: complementaire) behandeling op reguliere geneeskundige behandelingen.


WERKWIJZE

Een sessie begint altijd met een voorgesprek waarin we stilstaan bij hoe jij je voelt en wat je graag zou willen, zodat ik een op jouw vraag en behoefte afgestemde behandeling kan geven. Daarna hebben we de gelegenheid om, als je dat wilt, ervaringen uit te wisselen. 
Bij het dieper werken aan iets wat aandacht behoeft, zijn vaak meerdere sessies nodig. 

Intuitief maak ik gebruik van diverse vormen van lichaamstherapeutisch werk:  massagetherapie, systemisch werk, bewustwordingsoefeningen, focusing, en reiki.     

Jouw behoefte regisseert, die leidt.
De massage geef ik, ik luister mee en begeleid. En jij geniet jouw massage en alle aandacht voor jezelf!


>   A F S P R A A K    M A K E N  AFSPRAAK MAKEN